Член на партията може да бъде всеки пълнолетен български гражданин с избирателни права, без разлика от етническа принадлежност, пол, социално положение или религиозни възгледи, който не членува в друга политическа партия и приема устава й. Членството в партията е доброволно и индивидуално. • Как? – Като изтеглите декларацията, попълните я и е изпратите на имейл – gotibno@gmail.com

Изтеглете декларация за членство от ТУК.

• Какво? – Всеки член на “БНО” има право да изразява мнение и да прави предложения по въпроси обсъждани в партията, да иска и да получава информация от нейните органи, както и да бъде издиган като кандидат за изборни длъжности по установения ред.

Как да стана регионален и раионен представител на БНО?
Като опишете с какво бихте могъл да допринесете за партията
и изпратете автобиография на e-mail – gotibno@gmail.com

ПРОТОКОЛ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОБЩИНСКА ОРГАНИЦАЦИЯ